گزارش 5

۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | 465 بازدید

به اطلاع سهامداران محترم میرساند که آخرین مهلت شرکت در افزایش سرمایه و واریز  تاریخ 06/02/1397 میباشد