دو تله بورسی برای سیاست‌گذار

۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | 454 بازدید

در حالی روزهای اخیر صحبت از رونق بورس و برتری بازار سهام نسبت به دیگر بازارهای مالی کشور به گوش می‌رسد که تنها معیار این برتری در دو موضوع خلاصه شده است؛ روند صعودی شاخص و افزایش تعداد کدهای صادر شده جدید! همین دو عامل سبب شده تا سیاست‌گذاران و مدیران رده اول بازار سرمایه، با استناد به آمار مربوطه از رونق بازار سخن بگویند و بعضا روند صعودی بورس را به عملکرد خود نسبت دهند. به گزارش رادیوسهام ، یکی از مهم‌ترین عوامل انحراف در بازار توجه مطلق مدیران به شاخص کل است. سیاست‌گذاران بازار سهام بیشترین دغدغه خود را حفظ شاخص کل بورس می‌دانند و به هر اقدامی دست می‌زنند تا این نماگر را مثبت جلوه دهند. در این میان می‌توان ۴ مصداق اصلی در راستای حفظ شاخص سهام را مورد بررسی قرار داد؛ بلوک‌زنی‌ برای حفظ شاخص کل، ایجاد محدودیت‌های فروش، توقف عرضه‌های اوراق بدهی در بازار سرمایه و عدم عرضه‌های اولیه.این موارد هر چند از نظر مسوولان و مدیران بازار سرمایه گامی در جهت بهبود وضعیت بازار قلمداد می‌شود، اما تجربه نشان می‌دهد که این موارد نه‌تنها کارآیی ندارند، بلکه مسیر طبیعی بازار را دچار دست‌انداز می‌کنند.