درباره ما

مشخصات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان 
خلاصۀ تاریخچه شرکت :
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام) در تاریخ 1379/04/26  با جذب00،000 682،9 ریال در قالب 682،900 سهم یکهزار ریالی، تحت عنوان شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی کارکنان مجموعه سیمان فارس و خوزستان(سهامی خاص) به شماره 164762 در تهران به ثبت رسیده و از همان تاریخ فعالیت خود را آغاز نمود.
در ادامه و در سال 1383 با استناد به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1383/03/03 نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان و از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد که این امر در تاریخ 1383/05/25طی آگهی 26861/32 در اداره ثبت  شرکتها  در تهران به ثبت رسید.
شرکت به موجب نامه مورخ 1390/11/22 سازمان بورس اوراق بهادار در سازمان ثبت و در بازار معاملات فرابورس پذیرش گرديد.