تغییر آدرس شرکت

به اطلاع سهامداران و مراجعان محترم میرساند که آدرس شرکت به محل زیر تغییر یافت:

تهران: میدان آرژانتین خیابان عماد مغنیه کوچه 25 (کاتوزیان) پلاک 8 طبقه اول

تلفن : 88720466-021     88722390-021   88722518-021

فکس :88722328-021

info@tadbirinv.ir  :ایمیل