موضوع فعالیت ها طبق اساسنامه

هدف و موضوع شرکت عبارت است از مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتها و طرحهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی و انجام هر گونه عملیات مالی و بازرگانی از جمله اعطاء و استفاده از تسهیلات، ارائه خدمات بازرگانی و مشاوره ای، خرید و فروش کالا و سهام در داخل و خارج از کشور و نیز سرمایه گذاری در املاک و ساختمان و بطور کلی اقدام به هرگونه عملیات مجاز اقتصادی در چارچوب قوانین جاری کشور،از موضوعات فعالیت شرکت می باشد.

خدمات بازرگانی و مشاوره ای

خرید و فروش کالا و سهام

این یک متن نمونه است

شرکت تدبیرگران

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام) در تاریخ 1379/04/26 با جذب00،000 682،9 ریال در قالب 682،900 سهم یکهزار ریالی، تحت عنوان شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی کارکنان مجموعه سیمان فارس و خوزستان(سهامی خاص) به شماره 164762 در تهران به ثبت رسیده و از همان تاریخ فعالیت خود را آغاز نمود. در ادامه و در سال 1383 با استناد به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1383/03/03 نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان و از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد که این امر در تاریخ 1383/05/25طی آگهی 26861/32 در اداره ثبت شرکتها در تهران به ثبت رسید.


پرسش های متداول

این یک جواب نمونه است این یک جواب نمونه است این یک جواب نمونه است

این یک جواب نمونه است این یک جواب نمونه است این یک جواب نمونه است

این یک جواب نمونه است این یک جواب نمونه است این یک جواب نمونه است

این یک جواب نمونه است این یک جواب نمونه است این یک جواب نمونه است


اخبار و تازه ها

همکاران